OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Matura 2018 | Drukuj |
 
Zdający egzamin maturalny zobowiązani są:
- zgłosić się na egzamin na co najmniej 30 min przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia,
- posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- posiadać długopis z czarnym wkładem przeznaczony do zapisywania odpowiedzi.

W trakcie egzaminu maturalnego zdający mogą korzystać z pomocy wskazanych w "Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku".
 
Szkoła zapewnia zdającym:
- słowniki ortograficzne (1 na 25 zdających),
- słowniki poprawnej polszczyzny (1 na 25 zdających),
- kalkulatory proste,
- "Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki",
- "Wybrane wzory matematyczne".

Na potrzeby organizacji egzaminu maturalnego wprowadzono następującą numerację sal:
sala nr 5 – aula (wejście od strony sali nr 122),
sala nr 6 – hol przed aulą,
sala nr 7 – czytelnia (wejście od strony sali nr 122).
Pozostała numeracja sal pozostaje bez zmian.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”