OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Wizyta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego | Drukuj |
W bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuować współpracę z Uniwersytetem Łódzkim w ramach projektu „Uniwersytet Zawsze Otwarty”. Dnia 14.11.2018 r. uczniowie klasy II i TE, III a TE, IV i TE gościli na Wydziale Zarządzania.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych „Autoprezentacja bez tajemnic” prowadzonych przez Panią mgr Martę Górecką, która niejednokrotnie już organizowała zajęcia dla naszej młodzieży. Dowiedzieli się, czym jest autoprezentacja i dlaczego jest tak ważna. Zapoznali się z głównymi elementami skutecznej autoprezentacji, poznali techniki wywoływania dobrego wrażenia na innych. Mieli okazję w praktyce przekonać się, co sprawia im największą trudność w sytuacji prezentowania się przed grupą. Obserwowali werbalne i niewerbalne zachowania kolegów i na tej podstawie zdobywali wiedzę, na co należy zwrócić uwagę, czego unikać, a jakie formy zachowań, postawy czy elementów mimicznych są uniwersalne i pozytywnie oddziałujące na drugą stronę. Warsztat miał na celu skłonić uczniów do zastanowienia się, jak prezentują się oni sami i czy ich sposób kreowania wizerunku przynosi im korzyści.
Następnie uczniowie wzięli udział w wykładzie „Bezpieczeństwo w IT” poprowadzonym przez Pana dr Grzegorza Podgórskiego. Pan doktor w formie ciekawej prezentacji zainteresował młodzież tematyką wykładu. Słuchacze chętnie zadawali pytania i brali aktywny udział w dyskusji. Kolejne spotkanie z Panem doktorem odbędzie się w pracowni komputerowej na zaproponowany przez uczniów temat. Młodzież jest zadowolona z wizyty na Uniwersytecie Łódzkim i z niecierpliwością oczekuje na warsztaty językowe na Anglistyce. A to już niebawem...
Koordynatorkami projektu są: Renata Bartoszewska i Izabela Jarzecka, opiekę nad młodzieżą sprawowała również Pani Monika Mik.
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”