OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Wizyta na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego | Drukuj |
Tym razem w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim uczniowie klasy 3Ae, 2I, 4Ie, 3Ie oraz 2B dnia 26.11.2018 r. mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Na początku uczniowie wysłuchali wykładu Pana dr. Marcina Sochy w języku angielskim na temat stosunków polsko-japońskich. Z całą pewnością wykład ten wzbogacił wiedzę uczniów na temat relacji polsko-japońskich w kontekście historycznym, politycznym oraz ekonomicznym, jak również pozwolił im na sprawdzenie i rozwój swoich kompetencji językowych-umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia i znajomości środków leksykalnych.

Image

Image

Następnie uczniowie wysłuchali prezentacji w języku angielskim przegotowanej przez studenta z Azerbejdżanu na temat jego kraju. Dzięki temu nasi uczniowie w przyjemniej atmosferze zdobyli wiedzę na temat historii, kultury, zwyczajów, położenia geograficznego oraz architektury Azerbejdżanu. Podczas prezentacji młodzież chętnie zadawała pytania i brała aktywny udział w dyskusji.

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image 

Koordynatorkami projektu są: Renata Bartoszewska i Izabela Jarzecka, opiekę nad młodzieżą sprawowała również Pani Iwona Serafin.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”