OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
EGZAMIN ZAWODOWY | Drukuj |
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI ZIMOWEJ 2019 – MODEL Z DOKUMENTEM

09 stycznia (środa) 2019 roku – sala przed aulą
godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 
godzina 13:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. W wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający powinni ze sobą zabrać czarny długopis oraz własne przybory:
Kwalifikacja B.33: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka co najmniej 20 cm, temperówka,
kwalifikacja B.22: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka,
kwalifikacja E.20: kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi,
kwalifikacja E.24: kalkulator prosty*.
*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI ZIMOWEJ 2019 – MODEL Z DOKUMENTEM NA KOMPUTERZE I MODEL Z WYKONANIEM

Część praktyczna egzaminu odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywieszonym w holu szkoły oraz dostępnym u kierownika zajęć praktycznych w pokoju nr 29.
Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Uczniowie powinni ze sobą zabrać czarny długopis.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI ZIMOWEJ 2019


W dniu 10.01.2019 r. (czwartek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

• godzina 10:00 - aula
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej – B.21
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  – E.07
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – E.12

• godzina 10:00 – przed aulą

- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – B.18

• godzina 10:00 – sala nr 122
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy – B.05
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – E.07  

• godzina 12:00 - aula
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej – B.22
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – E.13
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – M.44

• godzina 12:00 - przed aulą
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – E.08
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu
kwalifikacji wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych  – B.09
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich – B.06

• godzina 14:00 – aula
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej – B.30
- technik elektronik z zakresu kwalifikacji eksploatacja urządzeń elektronicznych – E.20
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – E.24

• godzina 14:00 – przed aulą
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – E.14

Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport)  i długopisem z czarnym wkładem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”