OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO | Drukuj |

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2019 – MODEL Z DOKUMENTEM (d)


17 czerwca (poniedziałek) 2019 roku

godzina 9:00 – przed aulą
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych                            

godzina 13:00 – przed aulą
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych  
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. W wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający powinni ze sobą zabrać czarny długopis oraz własne przybory:
kwalifikacja B.33: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
kwalifikacja E.20: kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi
kwalifikacja E.24: kalkulator prosty*
kwalifikacja B.22: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2019 – MODEL Z DOKUMENTEM NA KOMPUTERZE (dk) I MODEL Z WYKONANIEM (w)


Część praktyczna egzaminu odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywieszonym w holu szkoły oraz dostępnym u kierownika zajęć praktycznych w pokoju nr 29.
Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Uczniowie powinni ze sobą zabrać czarny długopis.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”