OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Obóz szkoleniowy klas wojskowych | Drukuj |
W dniach 23 – 27. 05. 2011 r. młodzież z klasy I i II wojskowej uczestniczyła w wojskowym obozie programowym na terenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie  Mazowieckim.
Szkoleniem naszej młodzieży zajmowali się instruktorzy (szturmani)  z  elitarnego 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich.
Uczestnicy uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w wojskowym obozie szkoleniowym.
Organizatorem i koordynatorem obozu z ramienia szkoły był Janusz Góra.
W trakcie obozu młodzież realizowała następujący program szkolenia wojskowego:

I DZIEŃ ZAJĘĆ  
Tematy zajęć:
1. Zapoznanie się z tradycjami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich.
2. Zapoznanie się z bazą szkoleniową oraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu 25 BKP.
3. Podstawowe elementy musztry indywidualnej, oddawanie honorów i składanie meldunków.
4. Podstawowe elementy musztry zespołowej.
5. Musztra indywidualna i zespołowa - ćwiczenia.

II DZIEŃ ZAJĘĆ
Tematy zajęć:
1. Budowa, przeznaczenie i właściwości broni strzeleckiej, amunicji i granatów.
2. Rozkładanie i składanie broni.
3. Rodzaje, przeznaczenie i zasady użycia środków minowania.
4. Materiały wybuchowe.

III DZIEŃ ZAJĘĆ
Tematy zajęć:
1. Orientowanie się w terenie bez mapy i ocena odległości.
2. Marsz według azymutu i mapy.
3. Sposoby ewakuacji poszkodowanych z pola walki.

IV DZIEŃ ZAJĘĆ  
Tematy zajęć:
1. Pokonywanie terenu różnymi sposobami.
2. Opanowanie budynku i obrona miejscowości – działania żołnierza.
3. Ćwiczenia w zakładaniu indywidualnych środków ochrony przed skażeniami (maska p-gaz, OP-1).
4. Wykonywanie okopu do pozycji leżącej.
5. Pokonywanie toru taktycznego „kret”.

V DZIEŃ ZAJĘĆ  
Tematy zajęć:
1. Drużyna w obronie i natarciu.
2. Marsz ubezpieczony.
3. Pokonywanie terenów leśnych.
4. Ćwiczenia z desantowania się z helikoptera (atrapy na polu szkoleniowym).
5. Działania nieregularne.
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”