OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
EGZAMIN ZAWODOWY | Drukuj |

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMOWEJ 2020

W dniu 10.01.2020 r. (piątek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
• godzina 10:00 – przed aulą
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – E.07
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – M.17
- operator obrabiarek skrawających z zakresu kwalifikacji użytkowanie obrabiarek skrawających – M.19  


• godzina 12:00 – przed aulą
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej – B.22
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – E.13
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – M.44
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – E.08
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich – B.06

• godzina 14:00 – aula
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej – B.30
- technik elektronik z zakresu kwalifikacji eksploatacja urządzeń elektronicznych – E.20
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – E.24


• godzina 14:00 – przed aulą
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – E.14
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych – B.07   

Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport)  i długopisem z czarnym wkładem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”