OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
KONKURS | Drukuj |
„English Grammar”
Odbędzie się w dwóch etapach:
ETAP I - poziom podstawowy (test a,b,c).
Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Perfect, Past Continuous, Future Simple.
ETAP II - poziom rozszerzony (test abc, wypełnianie luk, tłumaczenie wyrazów i fragmentów zdań itp.).
Czasy teraźniejsze, czasy przeszłe, czasy przyszłe, czasowniki modalne, strona bierna (Passive Voice), mowa zależna (Reported Statements), zdania warunkowe (Conditionals), I wish/ If only.
ETAP III – opcjonalny.
TERMIN – 27.02.2020 r. godz. 9.00 (sala 218).
Do etapu II-go zakwalifikują się uczniowie z największą ilością punktów.
Zapisy u pani Izabeli Kurkowskiej (sala 218) i pani Anny Jaszczak (sala 218A). Informacje na temat zakresu materiału u pani Izabeli Kurkowskiej. Ostateczny termin zapisów do dnia 25.02.2020 r.
Organizatorzy konkursu: Izabela Kurkowska, Anna Jaszczak
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”