OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2020 | Drukuj |
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium. O stypendium mogą ubiegać się również uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 kończą edukację w szkole ponadpodstawowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu:
· odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;
· określono maksymalny okres, z jakiego oceniane są osiągnięcia kandydata do stypendium – ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.
Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z p. Agnieszką Jędrzejewską-Florczyk pokój 62.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków i Regulaminie na stronie internetowej:
http://www.intelektualne.lodzkie.pl/stypendia-i-konkursy2/stypendia-naukowe
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”