OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW | Drukuj |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 maja br. szkoła zapewnia konsultacje dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Od 1 czerwca br. szkoła zapewnia konsultacje dla uczniów wszystkich klas.
Dla uczniów konsultacje są dobrowolne, natomiast szkoła ma obowiązek je zorganizować jeżeli zachodzi taka potrzeba.
W sprawie ustalenia terminu konsultacji absolwenci i uczniowie poszczególnych klas kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu.

Wytyczne dla uczniów:
• Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie, lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
• Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”