OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Egzamin | Drukuj |
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2020

W dniu 23.06.2020 r. (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

• godzina 10:00 – aula
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci  – EE.08
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych  –  BD.29
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń  – MG.17 

• godzina 10:00 – przed aulą
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – BD.17
- technik elektronik z zakresu kwalifikacji montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych – EE.03
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji  eksploatacja złóż metodą odkrywkową – MG.10
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych – BD.04
- operator obrabiarek skrawających z zakresu kwalifikacji użytkowanie obrabiarek skrawających – MG.19
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – E.07

• godzina 10:00 – sala 122
- technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – MG.18
- mechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – MG.18

• godzina 12:00 – aula
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – EE.05
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji  organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową – MG.41
– technik informatyk z zakresu kwalifikacji projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – E.13

• godzina 12:00 – przed aulą
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – EE.05

• godzina 14:00 – aula
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – E.14
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej – B.30
- technik elektronik z zakresu kwalifikacji eksploatacja urządzeń elektronicznych – E.20
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – E.24

Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), długopisem z czarnym wkładem i kalkulatorem prostym, na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Prosimy nie zapomnieć maseczki ochronnej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”