OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Egzamin | Drukuj |
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2020 – MODEL Z DOKUMENTEM

22 czerwca (poniedziałek) 2020 roku
– sala 122, godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 
– sala przed aulą, godzina 9:00
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja MG.10 – eksploatacja złóż metodą odkrywkową
 
- sala 122, godzina 13:00

• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

- sala przed aulą, godzina 13:00
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja MG.41 - organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. W wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający powinni ze sobą zabrać czarny długopis oraz własne przybory:
- kwalifikacja B.22 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
- kwalifikacja B.22 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
- kwalifikacja E.20 – kalkulator z funkacjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi
- kwalifikacja E.24 - kalkulator prosty*
- kwalifikacja MG.10 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
- kwalifikacja MG.41 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”