OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Egzamin | Drukuj |
Procedura wchodzenia do szkoły/sali egzaminacyjnej w czasie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2. W tym celu zdający z wyprzedzeniem otrzymują informację (zamieszczoną na stronie internetowej szkoły, wysłaną przez dziennik elektroniczny) o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Będą to różne godziny dla zdających z sali egzaminacyjnej nr 1 (aula) i sali egzaminacyjnej nr 2 (przed aulą). Czas wejścia do szkoły/sali egzaminacyjnej w 15-minutowych odstępach.
3. Czekając na wejście do szkoły/sali egzaminacyjnej , zdający ustawiają się w szeregu i zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte usta i nos.
 
Harmonogram wejść do sal egzaminacyjnych:
Zdający wpuszczani będą do sali egzaminacyjnej w kolejności alfabetycznej, podzieleni na 30 osobowe grupy.
 
23 czerwca 2020 r. - egzamin pisemny dla kwalifikacji EE.08, BD.29, MG.17, BD.17, EE.03, MG.10, BD.04, MG.19, E.07.

Egzamin w sali nr 1 (aula) oraz w sali nr 2 (przed aulą)

9:30 – 9:45 – zdający, których nazwiska zaczynają się na literę: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł
9:45 – 10:00 - zdający, których nazwiska zaczynają się na literę: M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Na pozostałe egzaminy zdający zgłaszają się na pół godziny przed  wyznaczoną godziną egzaminu.
Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Prosimy nie wnosić na teren szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów (torby, plecaki, okrycia wierzchnie itp.). Jeżeli ktoś przyniesie takie przedmioty, musi zanieść je do szatni, zostaną zabezpieczone na czas egzaminu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”