OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
OGŁOSZENIE | Drukuj |
W dniu 28.08.2020 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z X zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 22.06.2020 r. orazz XI zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 26.06.2020 r.
3. Przedstawienie wyników z egzaminów poprawkowych uczniów klas IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Energetycznego i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 oraz podjęcie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.
4. Przedstawienie przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.
5.Zatwierdzenie ustalonego sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
w celu doskonalenia pracy szkoły.
6. Zaopiniowanie kandydatur do nagród Starosty Bełchatowskiego.
7. Zaopiniowanie kandydatur na stanowiska wicedyrektorów szkoły oraz kierownika zajęć praktycznych.
8. Zapoznanie z podstawowymi  kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
9. Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 i jego zatwierdzenie.
10. Przedstawienie informacji dotyczącej organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
11. Zaopiniowanie aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły.
12. Zaopiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie zebrania.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”