OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna arrow Procedura funkcjonowania ZSP1
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym | Drukuj |
Egzamin pisemny odbędzie się 8 września o godzinie 14:00 według następującego porządku:
matematyka – sala 6 (hol przed aulą)
język polski – sala 120
język polski – sala 111 (uczeń z dostosowaniem, praca pisana na komputerze)
język angielski – sala 7 (czytelnia)
Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o godz. 13:30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice matematyczne i słowniki na egzamin z języka polskiego.
Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń w głównym holu szkoły.
Na egzamin zdający przychodzą w maseczce. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”