OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
ZMIANY W KALENDARZU ROKU SZKOLNEGO | Drukuj |
W kalendarzu roku szkolnego ZSP nr 1 wprowadza się następujące modyfikacje:
17 grudnia 2020 r. – konsultacje dla rodziców, powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną (bez zmian);
23 – 31 grudnia 2020 r. – przerwa świąteczna (bez zmian);
4 – 17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe;
4 lutego 2021 r.  – wystawienie ocen śródrocznych;
9 lutego 2021 r. – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

Zmiany te wynikają ze zmian kalendarza roku szkolnego ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”