OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE | Drukuj |
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE,
W SESJI ZIMOWEJ  2021

W dniu 12.01.2021 r. (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

• godzina 10:00 – sala nr 2 (przed aulą)
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  – E.07
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń – MG.17
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – BD.17
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych – BD.29
- technik elektronik z zakresu kwalifikacji montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych – EE.03
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – EE.08
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji eksploatacja złóż metodą odkrywkową – MG.10
- mechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – MG.18  

• godzina 12:00 – sala nr 1 (aula)
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresu kwalifikacji eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – BD.18
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów – BD.30  
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – MG.44
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – EE.05
- technik elektronik z zakresu kwalifikacji eksploatacja urządzeń elektronicznych – EE.22
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową– MG.41

• godzina 12:00 – sala nr 2 (przed aulą)
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – E.08
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie
sieciami – E.13
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – EE.05

• godzina 14:00 – sala nr 1 (aula)
- technik elektronik z zakresu kwalifikacji eksploatacja urządzeń elektronicznych – E.20
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – E.24
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – E.14
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych – EE.09
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – EE.26
- technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – MG.43  

Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport)  i długopisem z czarnym wkładem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego. Prosimy nie zapomnieć maseczki ochronnej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”