OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE | Drukuj |
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE,
W SESJI ZIMOWEJ 2021 – MODEL Z DOKUMENTEM

11 stycznia (poniedziałek) 2021 roku
– sala nr 2 (przed aulą), godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja EE.26 -  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 – sala nr 1 (aula), godzina 9:00
• technik budownictwa – kwalifikacja BD.30 – organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
- sala nr 122, godzina 9:00
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja BD.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- sala nr 120, godzina 9:00
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja MG.10 - eksploatacji złóż metodą odkrywkową
- sala nr 2 (przed aulą), godzina 13:00
• technik elektronik – kwalifikacja EE.22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
- sala nr 122, godzina 13:00
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja MG.41 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
• technik pojazdów samochodowych – kwalifikacja MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. W wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający powinni ze sobą zabrać czarny długopis oraz własne przybory:
- kwalifikacja BD.18 i B.22 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
- kwalifikacja B.33 i BD.30 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
- kwalifikacja E.20 i EE.22 – kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi
- kwalifikacja E.24 i EE.26 - kalkulator prosty*
- kwalifikacja MG.10, MG.41 i MG.43 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU  
W SESJI ZIMOWEJ 2021 – MODEL Z DOKUMENTEM NA KOMPUTERZE I MODEL Z WYKONANIEM


Część praktyczna egzaminu odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywieszonym przed wejściem do szkoły oraz dostępnym u wychowawców klas.
• BD.04
• BD.29
• EE.05
• EE.08
• EE.09
• MG.44
• B.30
• E.12
• E.13
• E.14

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Uczniowie powinni ze sobą zabrać czarny długopis. Prosimy nie zapomnieć maseczki ochronnej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”