OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU | Drukuj |
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2021 – MODEL Z DOKUMENTEM

21 czerwca (poniedziałek) 2021 roku

– sala nr 1 (aula), godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
• technik elektryk – kwalifikacja EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja BD.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• technik budownictwa – kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrola robót  budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,

– sala nr 122, godzina 9:00
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja MG.10 – eksploatacja złóż metodą odkrywkową

– sala nr 1 (aula), godzina 13:00
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
• technik elektronik – kwalifikacja EE.22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

– sala nr 122, godzina 13:00
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja MG.41 - organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. W wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający powinni ze sobą zabrać czarny długopis oraz własne przybory:
- kwalifikacja B.22 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
- kwalifikacja B.33 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
- kwalifikacja BD.18 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
- kwalifikacja BD.30 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
ekierka, temperówka
- kwalifikacja E.24 - kalkulator prosty*
-kwalifikacja EE.22 - kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka,
temperówka
- kwalifikacja EE.26 - kalkulator prosty*
- kwalifikacja MG.10 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
- kwalifikacja MG.41 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU W SESJI LETNIEJ 2021 – MODEL Z DOKUMENTEM NA KOMPUTERZE I MODEL Z WYKONANIEM

Część praktyczna egzaminu odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywieszonym na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz dostępnym u wychowawców klas.
• BD.04
• BD.05
• BD.17
• BD.29
• EE.05
• EE.08
• EE.09
• EE.03
• MG.18
• MG.17
• MG.44
• B.30
• E.13
• E.14

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Uczniowie powinni ze sobą zabrać czarny długopis. Prosimy nie zapomnieć maseczki ochronnej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”