OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Wycieczka edukacyjna na XIII Sympozjum Naukowo - Techniczne | Drukuj |
Sympozjum "ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2011" już na trwałe wpisało się w kalendarz spotkań energetycznych w Polsce, zyskując rangę jednej z najważniejszych imprez branżowych w kraju. Spotkanie to zgromadziło przedstawicieli elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów energetycznych, elektrociepłowni przemysłowych, dużych zakładów przemysłowych, a także firm współpracujących z branżą oferujących nowoczesne technologie i urządzenia.
W ramach sympozjum odbywała się także prezentacja urządzeń, produktów, technologii i rozwiązań technicznych dla energetyki i sektora ciepłowniczego na stoiskach wystawowych oraz w postaci wystąpień tematycznych.
Na tak prestiżowym spotkaniu nie mogło zabraknąć uczniów z naszego Technikum Energetycznego.
W wycieczce wzięli udział przyszli technicy elektrycy, uczniowie klas: IIId; IVd oraz przyszli technicy mechanicy z klasy IIIm i IVm. Z dużym zainteresowaniem stoiska wystawowe zwiedzali również przyszli technicy teleinformatycy z klasy IIIt. Każdy z uczniów mógł wybrać interesującą go konferencję tematyczną: RYNEK ENERGII; CIEPŁOWNICTWO czy też INWESTCJE i wziąć udział w konferencjach, w różnych panelach tematycznych m.in.:
- Nowoczesne i efektywne technologie dla energetyki i ciepłownictwa.
- Modernizacja sieci cieplnych.
- Nowoczesne narzędzia informatyczne w energetyce i automatyzacja.
- Nowy blok 858 MW Elektrowni Bełchatów.
- Ochrona środowiska. Ograniczanie emisji i monitoring zanieczyszczeń.
Za rok wybierzemy się ponownie!
Opiekunami wycieczki byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Tomasz Garstka, Elżbieta Murlikiewicz, Zdzisława Sykuła, Damian Maślanka, Dorota Wierzbowska, Henryka Sikorska.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”