OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Szkoła samodzielnego myślenia | Drukuj |
W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła samodzielnego myślenia” przeprowadzone zostało badanie mające na celu diagnozę kompetencji kluczowych uczniów. Wzięli w nim udział uczniowie kl. Ii TE oraz IVi TE.
Ich zadaniem było rozwiązanie testów, które sprawdzały m. in. umiejętność czytania i interpretowania tekstów, zajmowania stanowiska, argumentowania swego wyboru oraz rozumowania matematycznego.
Wyniki przeprowadzonego badania wykorzystane zostaną do opracowania narzędzi dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności złożonych (m. In. pomocy naukowych w postaci zadań, ćwiczeń, lekcji pokazowych), z których korzystać będą mogli zarówno nauczyciele jak i uczniowie.
Projekt „Szkoła samodzielnego myślenia” realizowany jest w wybranych szkołach w całym kraju.
 
Image
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”