OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Nowoczesna szkoła zawodowa | Drukuj |
„Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy  – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie”

W I Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bełchatowie rozpoczęła się realizacja projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31.12.2012 roku.
W jego ramach zorganizowane zostaną 3 edycje następujących kursów kwalifikacyjnych:
a) Kurs spawania blach i rur metodą MAG 135,
b) Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”,
c) Kurs kierowców operatorów wózków jezdniowych.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie pełnoletni.

Obecnie prowadzony jest pierwszy nabór uczestników projektu wśród uczniów klas III ZSZ. Kolejne nabory przeprowadzone zostaną w maju i wrześniu 2012 roku.

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są w terminie do 23.01.2012 roku złożyć w sekretariacie szkoły uzupełnione formularze zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularze zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły.

Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” wsparciem obejmie 108 uczniów (po 36 uczestników  każdego z kursów). W procesie rekrutacji pod uwagę brane będą następujące kryteria:
- niski dochód na jednego członka rodziny potwierdzony odpowiednimi zaświadczeniami z miejsca pracy rodziców/opiekunów,
- średnia ocen powyżej 4,0 z semestru poprzedzającego udział w projekcie,
- miejsce zamieszkania ucznia (pierwszeństwo maja uczniowie mieszkający w odległości większej niż 10 km od szkoły).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”