OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Komunikat! | Drukuj |

Uczniowie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bełchatowie chcący wziąć udział projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą przystąpić do trzeciego naboru.

W ramach projektu organizowane są następujące kursy kwalifikacyjne:
a) Kurs spawania blach i rur metodą MAG 135,
b) Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”,
c) Kurs kierowców operatorów wózków jezdniowych.
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie pełnoletni.

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są w terminie do 25.09.2012 roku złożyć w sekretariacie szkoły uzupełnione formularze zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularze zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły.

Uczniowie, którzy złożyli formularze zgłoszeń w II edycji, a nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, uzupełniają swe dokumenty o aktualne zaświadczenie o dochodach za sierpień 2012 roku.

Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” wsparciem obejmie 108 uczniów (po 36 uczestników  każdego z kursów). W procesie rekrutacji pod uwagę brane będą następujące kryteria:
- niski dochód na jednego członka rodziny potwierdzony odpowiednimi zaświadczeniami z miejsca pracy rodziców/opiekunów,
- średnia ocen powyżej 4,0 z semestru poprzedzającego udział w projekcie,
- miejsce zamieszkania ucznia (pierwszeństwo maja uczniowie mieszkający w odległości większej niż 10 km od szkoły).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”