OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Spotkanie z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim
15 września 2009 r. w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego. W budynku naszej szkoły Prezydenta powitał dyrektor Radosław Herudziński oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Honory Prezydentowi oddały poczty sztandarowe bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz Starostwa.

Okazją do spotkania było wręczenie przez Starostę Bełchatowskiego Jarosława Brózdę Prezydentowi Kaczorowskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego”. Wystąpienie Starosty Bełchatowskiego, a następnie przemówienie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego były dla zgromadzonych wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Prezydent Kaczorowski wyraził radość, że spotkanie odbywa się w szkole sławiącej pamięć znakomitego żołnierza i patrioty – generała Ludwika Czyżewskiego bohaterskiego obrońcy naszej Ojczyzny we wrześniu 1939 r. Skłania to bowiem do szczególnej refleksji. Pan Prezydent przypomniał m. in., że „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów, ma być przekazywane w spadku dziejowym, z pokolenia na pokolenie. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem.”

Następnie Prezydent Kaczorowski odpowiadał na pytania młodzieży i wówczas wspomniał, że najważniejszym dla Niego wydarzeniem w czasie sprawowania urzędu było przekazanie insygniów władzy II Rzeczypospolitej Polskiej Prezydentowi Lechowi Wałęsie, bo oznaczało to, że Polska wreszcie jest wolna.

Przebieg całej uroczystości uświetniała śpiewem młodzież bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych przypominając pieśni patriotyczne oraz harcerze.

Image

Image

Image 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”