OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Dzień Patrona Szkoły
Spis treści
Dzień Patrona Szkoły
Strona 2
Strona 3
8 października obchodziliśmy, jak corocznie w naszej szkole, Dzień Patrona Szkoły. Tegoroczne obchody połączone były z uroczystością z okazji XX rocznicy nadania szkole imienia generała Ludwika Czyżewskiego. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, a wśród nich syn Generała – pan Zbigniew Czyżewski, parlamentarzyści z naszego okręgu, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych oraz jednostek współpracujących ze szkołą, a także emerytowani nauczyciele naszej szkoły.

Jak powiedział dyrektor Radosław Herudziński, przykład, jaki dał swoim życiem i niezłomną postawą generał Ludwik Czyżewski, jest dla całej społeczności szkolnej zobowiązaniem, aby bohaterskie czyny, odważne poglądy i wielki patriotyzm przekazać młodym pokoleniom. Pamięć bohaterstwa i patriotyzmu Generała codziennie przypomina o tym, czym jest powinność Polaka wobec Ojczyzny. Imię patrona zobowiązuje szkołę, aby w tym duchu prowadzić pracę wychowawczą.

Uczniowie naszej szkoły uświetnili uroczystość wykonaniem montażu słowno-muzycznego poświęconego osobie Patrona Szkoły.

Następnie słowa do młodzieży skierował syn Generała – pan Zbigniew Czyżewski. Głos również zabrał pan Andrzej Sokołowski emerytowany nauczyciel historii, który był pomysłodawcą nadania imienia generała Ludwika Czyżewskiego naszej szkole. Okolicznościowe życzenia przekazali także zaproszeni goście.

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Dniu Patrona Szkoły uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie potwierdzające ich przyjęcie do społeczności szkolnej ZSP Nr 3 w Bełchatowie.

Ostatnim ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie popiersia generała Ludwika Czyżewskiego, które zostało umieszczone przy wejściu głównym do szkoły. Popiersie to zostało ufundowane przez Starostę Bełchatowskiego.

 

 Image 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”