OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Certyfikat Jakości
Podczas sesji Rady Powiatu w Bełchatowie w dniu 31.03.2010r. przedstawicielka Polskiej Izby Handlu Zagranicznego wręczyła dyrektorowi naszej szkoły Certyfikat Jakości ISO 9001:2009 w zakresie realizacji działań, przedsięwzięć i projektów edukacyjnych w obszarze kształcenia.

Certyfikat jest zewnętrznym poświadczeniem jakości edukacyjnej pracy szkoły. Działania dotyczące ubiegania się o ten prestiżowy certyfikat zostały podjęte z inicjatywy dyrektora Radosława Herudzińskiego w 2008r. Wsparcia udzielał organ prowadzący szkołę. Docenić należy wysiłek szkolnego Zespołu do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2009 pracującego pod kierunkiem wicedyrektor pani Jolanty Prokop. Uporządkowanie dokumentacji i procedur pozwala na lepszą organizację pracy i efektywniejsze działanie szkoły w sferze dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 to wejście do elitarnego grona szkół, urzędów, instytucji i firm posiadających potwierdzenie spełnienia wymagań światowych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”