OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Komunikat
Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym mogą odebrać świadectwa maturalne i aneksy do nich w sekretariacie szkoły od dnia 11.09.2018 r. od godz. 10.00.
 
Zdjęcia klasowe
19 września w naszej szkole wykonywane będą od godz. 9.00 zdjęcia klasowe. Klasy chętne prosimy o zgłaszanie się do p. Iwony Krawczyk (sala nr 1) do 14.09.2018 r. Serdecznie zapraszamy!
 
OGŁOSZENIE
W dniu 12.09.2018 r. (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się w auli szkolnej zebranie Dyrekcji Szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych, a następnie rodzice spotkają się
z wychowawcami w klasach.
W dniu 13.09.2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się w auli szkolnej zebranie Dyrekcji Szkoły z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych, a następnie rodzice spotkają się z wychowawcami w klasach.
 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 FOTORELACJA

                                                                                                                                                                                                    

Image

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2019 roku przez uczniów (absolwentów) upływa 10 września 2018 r.
Miejsce składania deklaracji: kierownik zajęć praktycznych (pokój nr 29) lub sekretariat szkoły.
 
Zaproszenie

                                                                                                                                                                                                    

Image

 
Termin odbioru świadectw i dyplomów zawodowych
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydawane będą w dniu 03.09.2018 r. (poniedziałek) od godz. 10:00 do godz. 13:00 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa i dyplomy odebrać będzie można w sekretariacie szkoły.
 
Ogłoszenie
Z uwagi na remont wejścia głównego do szkoły prosimy o wchodzenie wejściem od strony Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
W dniu 03.09.2018 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przybycia na aulę o godz. 8.45. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
 
Zebranie Rady Pedagogicznej
W dniu 31.08.2018 r. (piątek) o godzinie 9.00 w sali nr 11 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oceny pracy nauczycieli. Wszelkie uwagi należy kierować do dyrekcji szkoły.

Porządek zebrania.
 
Ocena pracy nauczycieli
Regulamin oceny pracy nauczycieli ZSP3 2018
Załącznik Nr 1 do regulaminu oceny nauczycieli
 
OFERTY PRACY
 
Kurs maturalny z matematyki

                                                                                                                                                                                                    

Image

 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Składy zespołów nadzorujących egzamin maturalny w terminie poprawkowym.
Część pisemna – 21.08.2018 r. godz. 9.00
    I. Język polski TE + matematyka (nowa formuła + stara formuła) LO + TE – sala nr 6  (hol przed aulą)
    1. Iwona Krawczyk – przewodniczący
    2. Joanna Napora
    3. Dariusz Paduch
    4. Zbigniew Świercz

    II. Matematyka LO + TE (dostosowania) – sala nr 111
    1. Agnieszka Jędrzejewska – Florczyk – przewodniczący
    2. Monika Górny

Czytaj całość
 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Część pisemna - 21.08.2018 r. godz. 9.00
    1. Język polski TE + matematyka (nowa formuła + stara formuła) LO + TE – sala nr 6 (hol przed aulą)
    2. Matematyka LO + TE (dostosowania) – sala nr 111
    3. Język niemiecki TE – sala nr 122
    4. Język angielski  TE + LO – sala nr 120  

Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o godz. 8.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice z poszczególnych przedmiotów i słowniki na egzamin z języka polskiego.
 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

W  nieprzekraczalnym terminie do 10. lipca 2018 roku składa on w sekretariacie szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
 
ZAPYTANIE CENOWE
Dotyczy kosztu zakupu materiałów w ramach projektu "Kosmiczna Wiedza" - kursy i szkolenia dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie.
 
 
Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 03.07.2018 r. od godz. 11.30 do godz. 13.00 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa odebrać będzie można w sekretariacie szkoły.
 
Staże wakacyjne
Terminy wyjazdów na staże wakacyjne - projekt "Kosmiczna Wiedza".
2 lipca (poniedziałek), wyjazd z parkingu szkolnego ZSP 3,
do AQ Łódź - godz. 06:50,
do Emtech Szczerców - godz. 07:20.
 
Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 FOTORELACJA

                                                                                                                                                                                                    

Image

 
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 161 - 180 z 1378

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”