OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
List Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, 25 sierpnia 2018 roku

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,

przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy.
1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców.
W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Szczególną uwagę środowiska oświatowego będę chciała zwrócić na wzmocnienie wychowawczej roli szkoły oraz bezpieczne korzystanie uczniów z internetu. Zależy mi również na wprowadzeniu doradztwa zawodowego do wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz na usprawnieniu edukacji włączającej.
Czytaj całość
 
Termin odbioru świadectw i dyplomów zawodowych
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydawane będą w dniu 25.08.2017 r. od godz. 11:30 do godz. 13:30 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa i dyplomy odebrać będzie można w sekretariacie szkoły.
 
OFERTY PRACY

COLEP POLSKA - ATRAKCYJNE OFERTY PRACY DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW

OPERATOR DZIAŁU MIESZANIA

OPERATOR LINII – ZAKŁAD METALU

TECHNIK PROCESU

 
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH - SIERPIEŃ 2017
 
UWAGA!!!
TERMINY I MIEJSCA ROZPOCZĘCIA STAŻY - SIERPIEŃ 2017 realizowanych w ramach projektu "KOSMICZNA WIEDZA"
 
Składy zespołów przedmiotowych i nadzorujących egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Część pisemna - 22.08.2017 r. godz. 9.00
Zespoły nadzorujące egzamin maturalny w terminie poprawkowym  
I. Matematyka (stara matura) TE + LO – sala nr 6 (biblioteka szkolna)

1. Joanna Napora – przewodniczący
2. Anita Chudzik
3. Anna Nowak
4. Małgorzata Warzyńska

II. Matematyka (nowa matura) i  język polski TE + LO – sala nr 5 (hol przed aulą)

1. Aleksandra Wypych – Gamrot – przewodniczący
2. Mirosław Kubicki
3. Sławomir Chrzanowski
4. Zbigniew Świercz

III. Język angielski TE + LO – sala nr 122

1. Damian Maślanka – przewodniczący
2. Dorota Kudaj
3. Radosław Herudziński

Nauczyciele pozostający w rezerwie: E. Bogacka, A. Jędrzejewska – Florczyk, M. Mik, Z. Sykuła, A. Stańczak, K. Zwolińska

Część ustna - 23.08.2017 r. godz. 9.00
I. Język angielski – sala nr 60

1. Mariola Chmielewska – przewodniczący
Nauczyciel pozostający w rezerwie: I. Kurkowska.

 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Część pisemna - 22.08.2017 r. godz. 9.00
I. Matematyka (stara matura) TE + LO – sala nr 6 (biblioteka szkolna)
II. Matematyka (nowa matura) i język polski TE + LO – sala nr 5 (hol przed aulą)
III. Język angielski TE + LO – sala nr 120

Część ustna - 23.08.2017 r. godz. 9.00
I. Język angielski – sala nr 60

Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o godz. 8.30 z dokumentem potwierdzającym oraz  długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice z poszczególnych przedmiotów i słowniki na egzamin z języka polskiego.
 
ZAPYTANIE CENOWE

Zapytanie cenowe
                 
ZSP3-0810/6/43/17                        Bełchatów, dnia 10.07.2017r.

Dotyczy: kosztu zakupu materiałów w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0060/16
pn. „Kosmiczna wiedza –kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie”

W związku z realizacją projektu pn. „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie prosi o przedstawienie szczegółowych kosztów zakupu materiałów,
wg poniższego zestawienia, w celu uzupełnienia wyposażenia stanowisk pracy uczniom,
odbywającym staże zawodowe w zakładach pracy w ramach w/w projektu:
    
Lp.   Kod CPV        Opis towaru                     Ilość
1.    31681100-4    Microswitch wysokonapięciowy    100 szt.
2.    31681100-4    Microswitch niskonapięciowy     170 szt.
3.    31321700-9    Przewód wstążkowy    5 rolek
4.    31681100-4    Szpilki testujące (różne rozmiary)    1300 szt.

Propozycje cenowe prosimy kierować do dnia 19 lipca 2017r. do godz. 12.00 na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów
(z dopiskiem: „Kosmiczna wiedza – kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie”)
fax-em na numer: /44/ 632-31-56 lub  na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Czytaj całość

 
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - SIERPIEŃ 2017
Uwaga!
W stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono drobne zmiany dotyczące klas maturalnych.
Proszę zapoznać się z harmonogramem, jak również śledzić informacje zamieszczane na stronie szkoły.
 
UWAGA!!!

TERMINY I MIEJSCA ROZPOCZĘCIA STAŻY - LIPIEC 2017 realizowanych w ramach projektu "KOSMICZNA WIEDZA"

 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 
W  nieprzekraczalnym terminie do 07. lipca 2017 roku składa on w sekretariacie szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
 
Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 30.06.2017 r. od godz. 12.00 do godz. 13.30 w sali nr 60. Po podanym terminie świadectwa odebrać będzie można w sekretariacie szkoły.
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas: I, II LO; I, II, III TE; I, II, III ZSZ rozpocznie się w dniu 23.06.2017 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
 
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE - czerwiec 2017
 
Najfajniejsza szkoła!!!

                                                                                                                                                                                                    

Image 

 
 
Czytaj całość
 
Oferty pracy

                                                                                                                                                                                                    

Image

 
 
 
OTWARTA KAMPANIA AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ
7.06.2017r. w naszej szkole i na obiektach Powiatowego Centrum Sportu (PCS) odbyła się wyjątkowa impreza- Otwarta Kampania Aktywnosci Fizycznej. Każdy mieszkaniec naszego powiatu mógł sprawdzić  jak celnie strzela i wziąć udział w zawodach na strzelnicy naszej szkoły. Najlepszy w ogólnej klasyfikacji był, a jakże, przedstawiciel „klas mundurowych” Daniel  Żabicki.
Jak z gracją i uśmiechem  na  twarzy można przebiec 100m w szpilkach udowodniły uczennice i nauczycielki naszej szkoły. Brawo za odwagę i pomysł.
Do biegu na 100m w gumofilcach dał przekonać się nasz mistrz biegow krótkich Szymon Woźniak. Mamy nadzieję, że nie przestanie trenować sprintów i nie zajmie się pracą na roli, chociaż popularne gumiaki nie przeszkodziły mu biec bardzo szybko.
Oprócz wydarzeń traktowanych z przymrużeniem oka odbył się  bieg na dystansie jednego energola, czyli wokół budynku naszej szkoły. Wspaniałą forme zaprezentowal i wygrał zdecydowanie Kacper Krawczyk. W biegu tym startowali również nauczyciele naszej szkoły finiszując w świetnej kondycji, a wszyscy pozostali mogą im tylko pozazdrościć  formy.
Zwieńczeniem dnia był mecz piłkarski Technikum vs. Reszta Świata. Nie wynik byl tu najważniejszy ale udział i chęć zaprezentowania swoich niemałych umiejętności. W drużynie Reszty Świata wystąpiło kilku nauczycieli udowadniając, że ich forma nie odbiega wcale od umiejętności Lewandowskiego.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy uzupełnili stracone kalorie smakując pyszną pizzę.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy poparli nasz pomysł i ufundowali wspaniałe nagrody dla najlepszych.
Do zobaczenia za rok.
Czytaj całość
 
Atrakcyjne oferty pracy

                                                                                                                                                                                                    

Image 

 
 
 
Dołącz do Drużyny!

                                                                                                                                                                                                    

Image 

 
 
 
ZAKTUALIZOWANA INFORMACJA
TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM OBOWIĄZUJĄCE W ZSP NR 3 W BEŁCHATOWIE

od 22 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. godz. 12:00
• kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. godz. 12:00
• uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do dnia 29 czerwca 2017 r.
• weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

3 lipca 2017 r. do godz. 12:00
• podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00
• potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz w przypadku Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia- także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

11 lipca 2017 r. do godz. 12:00
• podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 181 - 200 z 1184

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”