Statut
STATUT IV Liceum Ogólnokszta│c▒cego w Zespole Szkó│ Ponadpodstawowych nr 1 w Be│chatowie

STATUT Technikum Energetycznego w Zespole Szkó│ Ponadpodstawowych nr 1 w Be│chatowie

STATUT Bran┐owej Szko│y I Stopnia nr 1 w Zespole Szkó│ Ponadpodstawowych nr 1 w Be│chatowie