KOMUNIKAT
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie informuje, że dzień 10.01.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.