Dni wolne od zajęć
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie w roku szkolnym 2020/2021:
 
Dla uczniów Technikum Energetycznego, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1:
12.01.2021r., 04.05.2021r., 05.05.2021r., 06.05.2021r., 04.06.2021r., 22.06.2021r.