Rada Rodziców
Rok szkolny 2018/2019

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Robert Koziorowicz – Przewodniczący
Justyna Pasiek - Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Nowak - Sekretarz