Rada Rodziców
Rok szkolny 2020/2021

Skład Prezydium Rady Rodziców:

1.    Przewodnicząca – Agnieszka Zawodzińska
2.    Wiceprzewodniczący – Arkadiusz Liguziński
3.    Sekretarz – Emil Świątek    
4.    Członek – Jarosław Zybura
5.    Członek – Anna Grabarz