Informacja o zastępstwach publikowana jest w dzienniku elektronicznym